سفارش تبلیغ
صبا«ما در جنگ با آمریکا و تفاله های آمریکا هستیم.هر یک از اینها را شناسایی کنید و به دادگاه معرفی کنید، ننشینید که باز جایی را آتش بزنند.خط این بود که اصلاً آمریکا منشی-فراموش- شود، یک دسته مرگ بر شوروی را مطرح کردند تا آمریکا منشی بشود.» 
صحیفه امام خمینی(ره) ، ج15، صفحه29 

 
در ره حفظ وطن ما ترک سر خواهیم کرد
حمله بر هر دشمنی چون شیر نر خواهیم کرد


چون به بی‌باکی و مردی شهره‌ی دهریم ما
در ره حق سینه‌ی خود را سپر خواهیم کرد


مرد پرور خاک کردستان مرا پرورده است
وحدت این بوم و بر را بیشتر خواهیم کرد


دشمن بی‌مایه را گو دل نسوزاند به ما
ما به چشم خصم میهن نیشتر خواهیم کرد


ما که خود از کید بدخواهان ایران آگهیم
دوستان را از بد دشمن خبر خواهیم کرد

 

مرغ دانائیم و ما را جای در این دام نیست
چون هما هر جا که دل خواهد سفر خواهیم کرد

 

درد یاران را به جان از روی رغبت می‌خریم
پیروی از مردم صاحب‌نظر خواهیم کرد


ظاهر ما را مبین در سینه‌ی ما آتشی است
روزی این آتش‌نشان را شعله‌ور خواهیم کرد


دشمن ایران زمین را غرقه در خون می‌کنیم
پایگاه خصم را زیر و زبر خواهیم کرد


شد نمایان قدرت ما  در بر اهل جهان
نام ملک مسلمین را مفتخر خواهیم کرد


شاهد ما را نگر با دشمن پرخاشگر
فتح خرمشهر را مد نظر خواهیم کرد


شیر حق یاری نماید از دفاع مسلمین
خصم بودن را زین تولا خون جگر خواهیم کرد


پیرو دین محمّد مخلص مولی علی
از کرامات امامان،  ما ظفر خواهیم کرد


هر بسیجی هر سپاهی بسته پیمان با رضا
با ولای حجت حق ما خطر خواهیم کرد


با وجود رهبری دانا و آگاه ودلیر
سرفرازی‌ها به دنیا مستمر خواهیم کرد


حمله بر آزادگان (مردوخ) از نامردمی است
ما جدل با مفسد و بیدارگر خواهیم کرد
 

 
می‌خواستم شعری برای جنگ بگویم
دیدم نمی شود
دیگر قلم زبان دلم نیست گفتم:
باید زمین گذاشت قلم‌ها را
دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست
باید سلاح تیزتری برداشت
باید برای جنگ
از لوله تفنگ بخوانم
با واژه فشنگ
می خواستم
شعری برای جنگ بگویم
شعری برای شهر خودم- دزفول -
دیدم که لفظ ناخوش موشک را
باید به کار برد
اما
موشک
زیبایی کلام مرا می کاست
گفتم که بیت ناقص شعرم
از خانه های شهر که بهتر نیست
بگذار شعر من هم
چون خانه های خاکی مردم
خردوخراب باشدو خون الود
باید که شعر خاکی و خونین گفت
باید که شعر خشم بگویم
شعر فصیح فریاد
- هرچند ناتمام-
گفتم:
در شهر ما
دیوارها دوباره پر از عکس لاله هاست
اینجا وضعیت خطر گذرا نیست
اژیر قرمز است که می نالد
تنها میان ساکت شبها
بر خواب ناتمام جسدها
خفاشهای وحشی دشمن
حتی ز نور روزنه بیزارند
باید تمام پنجره ها را
با پرده های کور بپوشانیم
اینجا
دیوار هم
دیگر پناه پشت کسی نیست
کاین گور دیگری است که استاده است
در انتظار شب
دیگر ستار گان را
حتی
هیچ اعتماد نیست
شاید ستاره ها
شبگردهای دشمن ما باشند
اینجا
حتی
از انفجار ماه تعجب نمی کنند
اینجا
تنها ستارگان
از برجهای فاصله می بینند
که شب چقدر موقع منفوری است
اما اگر ستاره زبان می داشت
چه شعرها که از بد شب می گفت
گویا تر از زبان من گنگ
آری
شب موقع بدی است
هر شب تمام ما
با چشمهای زل زده می بینیم
عفریت مرگ را
کابوس آشنای شب کودکان شهر
هر شب لباس واقعه می پوشد
اینجا:
هر شام خا مشانه به خود گفتیم
شاید
این شام،شام آخر ما باشد

اینجا
هر شام خامشانه به خود گفتیم
امشب
در خانه های خاکی خواب آلود
جیغ کدام مادر بیدار است
که در گلو نیامده می خشکد؟
اینجا
گاهی سر بریده ی مردی را
تنها
باید ز بام دور بیاریم
تا در میان گور بخوابانیم
یا سنگ و خاک وآهن خونین را
وقتی به چنگ و ناخن خود می کنیم
در زیر خاک گل شده می بینیم:
زن روی چرخ کوچک خیاطی
خاموش مانده است
اینجا سپور هر صبح
خاکستر عزیز کسی را
همراه میبرد
اینجا برای ماندن
حتی هوا کم است
اینجا خبر همیشه فراوان است
اخبار بارهای گل و سنگ
بر قلبهای کوچک
در گورهای تنگ
اما
من از درون سینه خبر دارم
از خانه های خونین
از قصه ی عروسک خون آلود
از انفجار مغز سری کوچک
بر با لشیکه مملو رویاهاست
- - رویای کودکانه ی شیرین
از آن شب سیاه
آن شب که در غبار
مردی به روی جوی خیابان خم بود
با چشمهای سرخ و هراسان
دنبال دست دیگر خود می گشت
باور کنید
من با دو چشم مات خودم دیدم
که کودکی ز ترس خطر تند می دوید
اما سری نداشت
لختی دگر به روی زمین غلتید
و ساعتی دگر
مری خمیده پشت و شتابان
سر را به ترک بند دو چرخه
سوی مزار کودک خود می برد
چیزی درون سینه ی او کم بود....
اما
این شانه های گرد گرفته
چه ساده و صبور
وقت وقوع فاجعه می لرزند
اینان
هر چند
بشکسته زانوان و کمر هاشان
استاده اند فاتح و نستوده
- بی هیچ خان و مان
در گوششان کلام امام است
- فتوای استقامت و ایثار-
بر دوششان درفش قیام است

باری
این حرفها داغ دلم را
دیوار هم توان شنیدن نداشته است
آیا تو را توان شنیدن هست؟
دیوار
دیوار سرد و سنگی سیار
آیا رواست مرده بمانی
در بند انکه زنده بمانی؟
نه
باید گلوی مادر خود را
از بانگ رود رود بسوزانیم
تا بانگ رود رود نخشکیده است
باید سلاح تیز تری برداشت
زنده یاد دکتر قیصرامین پور
 

 
قصّه ی بچه بسیجی:

یه روزی روزگاری

دو تا بچه بسیجی

نمی­دونم کجا بود

تو فکّه یا دوعیجی
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
تو فاو یا شلمچه

تو کرخه یا موسیان

مهران یا دهلران

تو تنگه ی حاجیان
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
تو اون گلوله بارون

کنار هم نشستند

دست توی دست هم

با هم جناق شکستند
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
با هم قرار گذاشتن

قدر هم رو بدونن

برای دین بمیرن

برای دین بمونن
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
با هم قرار گذاشتن

که توی زندگیشون

رفیق باشن و لیکن

اگر یه روز یکیشون
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
پرید و از قفس رفت

اون یکی کم نیاره

به پای این قرارداد،

زندگیشو بذاره
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
سالها گذشت و اما

بسیجی­های باهوش

نمی­ذاشتن که اون عهد

هرگز بشه فراموش
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
یه روز یکی از اون دو

یه مُهر به اون یکی داد

اون یکی با زرنگی

مُهرُ گرفت و گفت: «یاد»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
روز دیگه اون یکی

رفت و شقایقی چید

برد و داد به رفیقش

صورت اونو بوسید
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
گل رو گرفت و گفتش:

«بسیجی دست مریزاد»

قربون دستت داداش

گل رو گرفت و گفت: «یاد»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
عکسهای یادگاری

جورابهای مردونه

سربندهای رنگارنگ

انگشتری و شونه
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
این میداد به اون یکی

اون یکی به این میداد

ولی هر کی می­گرفت

می­خندیدند و می­گفت: «یاد»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
هی روزها و هفته­ها

از پی هم می­گذشت

تا که یه روزی صدایی

اینطور پیچید توی دشت
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
یکی نعره می­کشید:

«عراقیها اومدن!

ماسکها تون بذارین

که شیمیایی زدن»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
از اون دو تا یکیشون

در صندوقشو گشود

ماسک خودش بود ولی

ماسک رفیقش نبود
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
دستشو برد تو صندوق

ماسک گازشو برداشت

پرید، روی صورت

دوست قدیمی گذاشت
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
همسنگر قدیمش

دست اونو گرفتش

هل داد به سمت خودش

نعره کشید و گفتش:
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
«چرا می­خوای ماسکتو

رو صورتم بذاری

بذار که من بپرم

تو دو تا دختر داری»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
ولی اون اینجوری گفت:

«تو رو به جان امام

حرف منو قبول کن

نگو ماسک رو نمی­خوام»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
زد زیر گریه و گفت:

اسم امامُ نبر

ماسکو رو صورت بذار

آبرو ما رو بخر
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
زد زیر گوشش و گفت:

کشکی قسم نخوردم

بچه چرا حالیت نیست؟

اسم امام رو بردم
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
اون یکی با گریه گفت:

فقط برای امام!

ولی بدون، بعد تو

زندگی رو نمی­خوام!
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
ماسکو رفیقش گرفت

گاز توی سنگر اومد

وقتی می­خواست بپره

رفیقشو بغل زد
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
لحضه­های آخرین

وقتی میرفتش از هوش

خندید و گفت: برادر

«یادم تورا فراموش»
پروانه متحرک - ادبستان عشق 
آهای آهای برادر

گوش بده با تو هستم

یادت میاد یه روزی

باهات جناق شکستم
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
تویی که روز مرگیت

توی خونه نشونده

تویی که بعد چند سال

هیچی یادت نمونده
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
عکسهای یادگاری

جورابهای مردونه

سربندهای رنگارنگ

انگشتری و شونه
 پروانه متحرک - ادبستان عشق
هر جی رو بهت میدم

روی زمین میندازی

میگی همه­اش دروغ بود

«یاد» نمی­گی، می­بازی
پروانه متحرک - ادبستان عشق
زنده یاد ابوالفضل سپهر
پروانه متحرک و زیبا
 


 
شهاب


[ سه شنبه 88/6/31 ] [ 2:29 عصر ] [ ] [ نظر ]


                                   

 دعای وداع با ماه مبارک رمضان روایت شده از حضرت امام صادق(ع) : اَللّهُمَّ اِنَّکَ قُلْتَ فى کِتابِکَ الْمُنْزَلِ شَهْرُ رَمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ وَهذا شَهْرُ رَمَضانَ وَقَدْ تَصَرَّمَ فَاَسْئَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَریمِ وَکَلِماتِکَ التّآمَّةِ اِنْ کانَ بَقِىَ عَلَىَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لى اَوْتُریدُ اَنْ تُعَذِّبَنى عَلَیْهِ اَوْ تُقایِسَنى بِهِ اَنْ [لا] یَطْلُعَ فَجْرُ هذِهِ اللَّیْلَةِ اَوْ یَتَصَرَّمَ هذَا الشَّهْرُ اِلاّ وَقَدْ غَفَرْتَهُ لى یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ اَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بِمَحامِدِکَ کُلِّها اَوَّلِها وَآخِرِها ما قُلْتَ لِنَفْسِکَ مِنْها وَما قالَ الْخَلاَّئِقُ الْح آمِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمُوَفِّرُونَ ذِکْرَکَ وَالشُّکْرَ لَکَ الَّذینَ اَعَنْتَهُمْ عَلى اَدآءِ حَقِّکَ مِنْ اَصْنافِ خَلْقِکَ مِنَ الْمَلاَّئِکَةِ الْمُقَرَّبینَ وَالنَّبِیّینَ وَالْمُرْسَلینَ وَاَصْنافِ النّاطِقینَ وَالْمُسَبِّحینَ لَکَ مِنْ جَمیعِ الْعالَمینَ على اَنَّکَ بَلَّغْتَنا شَهْرَ رَمَضانَ وَعَلَیْنا مِنْ نِعَمِکَ وَعِنْدَنا مِنْ قِسَمِکَ وَاِحْسانِکَ وَتَظاهُرِ امْتِنانِکَ فَبِذلِکَ لَکَ مُنْتَهَى الْحَمْدِ الْخالِدِ الدّآئِمِ الرّاکِدِ الْمُخَلَّدِ السَّرْمَدِ الَّذى لا یَنْفَدُ طُولَ الاَْبَدِ جَلَّ ثَنآئُکَ اَعَنْتَنا عَلَیْهِ حَتّى قَضَیْتَ عَنّا صِیامَهُ وَقِیامَهُ مِنْ صَلوةٍ وَما کانَ مِنّا فیهِ مِنْ بِرٍّ اَوْ شُکْرٍ اَوْ ذِکْرٍ اَللّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنّا بِاَحْسَنِ قَبُولِکَ وَتَجاوُزِکَ وَعَفْوِکَ وَصَفْحِکَ وَغُفْرانِکَ وَحَقیقَةِ رِضْوانِکَ حَتّى تُظَفِّرَنا فیهِ بِکُلِّ خَیْرٍ مَطْلُوبٍ وَجَزیلِ عَطآءٍ مَوْهُوبٍ وَتُوقِیَنا فیهِ مِنْ کُلِّ مَرْهُوبٍ اَوْ بَلاَّءٍ مَجْلُوبٍ اَوْ ذَنْبٍ مَکْسُوبٍ اَللّ هُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعَظیمِ ما سَئَلَکَ بِهِ اَحَدٌ مِنْ خَلْقِکَ مِنْ کَریمِ اَسْمآئِکَ وَجَمیلِ ثَنآئِکَ وَخآصَّةِ دُعآئِکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنا هذا اَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضانَ مَرَّ عَلَیْنا مُنْذُ اَنْزَلْتَنا اِلَى الدُّنْیا بَرَکَةً فى عِصْمَةِ دینى وَخَلاصِ نَفْسى وَقَضآءِ حَوآئِجى وَتُشَفِّعَنى فى مَسآئِلى وَتَمامِ النِّعْمَةِ عَلَىَّ وَصَرْفِ السّوَُّءِ عَنّى وَلِباسِ الْعافِیَةِ لى فیهِ وَاَنْ تَجْعَلَنى بِرَحْمَتِکَ مِمَّنْ خِرْتَ لَهُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَها لَهُ خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ فى اَعْظَمِ الاَْجْرِ وَکَرآئِمِ الدُّنْیا بَرَکَةً فى عِصْمَةِ دینى وَخَلاصِ نَفْسى وَقَضآءِ حَوآئِجى وَلِباسِ الْعافِیَةِ لى فیهِ وَاَنْ تَجْعَلَنى بِرَحْمَتِکَ مِمَّنْ خِرْتَ لَهُ لَیْلَةَ الذُّخْرِ وَحُسْنِ الشُّکْرِ وَطُولِ الْعُمْرِ وَدَوامِ الْیُسْرِ اَللّهُمَّ وَاَسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ وَطَوْلِکَ وَعَفْوِکَ وَنَعْمآئِکَ وَجَلالِکَ وَقَدیمِ اِحْسانِکَ وَامْتِنانِکَ اَنْ لا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِشَهْرِ رَمَضانَ حَتّى تُبَلِّغَناهُ مِنْ قابِلٍ عَلى اَحْسَنِ حالٍ وَتُعَرِّفَنى هِلالَهُ مَعَ النّاظِرینَ اِلَیْهِ وَالْمُعْتَرِفینَ لَهُ فى اَعْفى عافِیَتِکَ وَاَنْعَمِ نِعْمَتِکَ وَاَوْسَعِ رَحْمَتِکَ وَاَجْزَلِ قِسَمِکَ یا رَبِّىَ الَّذى لَیْسَ لى رَبُّ غَیْرُهُ لا یَکُونُ هذَا الْوَداعُ مِنّى لَهُ وَداعَ فَنآءٍ وَلا آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِلِقآءٍ حَتّى تُرِیَنیهِ مِنْ  قابِلٍ فى اَوْسَعِ النِّعَمِ وَاَفْضَلِ الرَّجآءِ وَاَ نَا لَکَ عَلى اَحْسَنِ الْوَفآءِ اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ اَللّهُمَّ اسْمَعْ دُعآئى وَارْحَمْ تَضَرُّعى وَتَذَلُّلى لَکَ وَاسْتِکانَتى وَتَوَکُّلى عَلَیْکَ وَاَنَا لَکَ مُسَلِّمٌ لا اَرْجُو نَجاحاً وَلا مُعافاةً وَلا تَشْریفاً وَلا تَبْلیغاً اِلاّ بِکَ وَمِنْکَ وَامْنُنْ عَلَىَّ جَلَّ ثَنآؤُکَ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمآئُکَ بِتَبْلیغى شَهْرَ رَمَضانَ وَاَنَا مُعافاً مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَمَحْذُورٍ مِنْ جَمیعِ الْبَوائِقِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى اَعانَنا عَلى صِیامِ هذَا الشَّهْرِ وَقِیامِهِ حَتّى بَلَّغَنى آخِرَ لَیْلَةٍ مِنْهُ. خدایا تو فرمودى در قرآنت که نازل فرمودى :ماه رمضانى که نازل شد در آن ماه قرآن  و این ماه رمضان است که گذشت پس از تو خواهم به ذات بزرگوارت و کلمات تامه و کاملت که اگر گناهى به گردن من باقى مانده که آنرا نیامرزیده اى یا مى خواهى مرا به جرم آن عذاب کنى یا بدان مرا بسنجى (مى خواهم ) که طلوع نکند سپیده دم این شب یا بگذرد این ماه جز آنکه آمرزیده باشى آنرا از من اى مهربانترین مهربانان خدایا ستایش تو را است به همه ستایش هایت آغازش و انجامش چه آن ستایشهایى که خودت براى ذات خود بیان کرده اى و چه آنها که آفریدگان ستایش کننده و کوشا و معدودىکه بسیار یاد تو کنند و سپاست گزارند به زبان آرند آنانکه یاریشان کردى بر اداى حق خود ازطبقات مختلف آفریدگانت از فرشتگان مقرب و پیمبران و مرسلین و طبقات دیگر از گویندگان و تسبیح کنندگانت از همه مردم عالم (ستایشت کنم ) بر اینکه ما را به ماه رمضان رساندى و ما در زیر بار نعمتهاى تو بودیم و در نزد ما بود بهره هاى تو و احسانت و منّت هاى پى در پیت و به همین جهت تو را ستایش کنم به آخرین حد ستایش ستایشى جاویدان و دائمى و ماندنى و همیشگى و بى حد و انتهایى که تا ابد پایان نداشته باشد، براستى که برجسته است ثناى تو که ما را یارى کردى بر انجام فرائض این ماه تا بخوبى گذراندى از ما روزه و نمازش را و همچنین اعمال نیک دیگرى که در این ماه از ما سر زد از نیکوکارى یا سپاسگزارى یا ذکرى خدایا پس آنها را بپذیر از ما به بهترین پذیرش خود و بهترین گذشت و عفو و چشم پوشى و آمرزش و حقیقت خوشنودیت تا به حدى که برسانى ما را در این ماه به هر خوبى و خیرى که مطلوب ما است و به عطاى شایانى که ببخشى و نگاهمان دارى در آن از هر چیز هراسناک یا بلایى که بر سرمان آید یا گناهى که بهم رسد خدایا از تو خواهم به بزرگترین چیزى که یکى از آفریدگانت از تو درخواست کنند از نامهاى بزرگوارت و از ثناى برجسته ات و از دعاى مخصوصت که درود فرستى بر محمد و آل محمد و دیگر آنکه بگردانى این ماه رمضان را بزرگترین ماه رمضانى که بر ما گذشته است از آن روزى که ما را به این دنیا آورده اى تاکنون از این نظر که آنرا برکتى قرار دهى در ضمن نگهدارى دینم و رهایى خودم (از دوزخ ) و برآوردن حاجاتم و دیگر آنکه شفاعتم را بپذیرى در خواسته هایم و کامل کردن نعمتت را بر من و گرداندن بدى را از من و پوشاندن لباس عافیت را در این ماه بر من و مرا به رحمت خود از آن کسانى قرار دهى که شب قدر را که بهتر از هزار ماه گردانیدى براى آنها اختیار کرده اى در بزرگترین پاداش و گرامى ترین ذخائر و سپاسگزارى نیک و طول عمر و آسودگى همیشگى خدایا و از تو خواهم به رحمتت و به بخشش و گذشتت و نعمتهاى (بسیار) و جلال و احسان دیرینه و منت گذاریت که این ماه را آخرین ماه رمضان ما قرار ندهى تا اینکه برسانى ما را بدان در سال آینده به بهترین حال و نشان دهى به من ماه نو این ماه را به همراه بینندگان آن و اعتراف کنندگان به حق آن در بهترین عافیت و تندرستى که به من داده و کاملترین نعمتت و فراخترین رحمتت و شایانترین بهره هایت اى پروردگار من که جز او پروردگارى ندارم چنان نباشد که این وداعى که من از این ماه مى کنم وداع فنا و مرگ من و آخرین بار دیدار من از این ماه باشد بلکه در سال آینده نیز آنانرا به ما بنمایان در فراخترین نعمتها و بهترین امیدها و در حالى که من (نسبت به تو) وفادارتر باشم که براستى تویى شنواى دعاها خدایا دعایم را اجابت کن و به تضرع و زارى و خواریم در برابرت و مستمندى و توکلى که بر تو دارم رحم کن و من تسلیم جناب توام که امید ندارم به موفقیت و تندرستى و نه به شرافت و مقامى برسم جز بوسیله تو و از جانب تو و منت نه بر من اى که ثنایت برجسته و نامهایت منزه است باینکه برسانى مرا به ماه رمضان در حالى که سالم باشم از هر ناراحتى و گرفتارى و از تمام ناگواریها و ناملایمات ستایش خدایى را که کمک داد ما را بر روزه این ماه و نماز و عبادتش تا مرا به آخرین شبش رسانید.<\/h2><\/h2><\/h2><\/h2><\/h2>

اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ التَّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ هذَا الْیَومِ الَّذى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ذُخْراً [وَشَرَفاً] وَمَزِیْداً اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنى فى کُلِّ خَیْرٍ اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ کُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ  خَیْرَ ما سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَاَعُوذُ بِکَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُکَ المُخلَصونَ . خدایا اى اهل بزرگى و عظمت و اى شایسته بخشش و قدرت و سلطنت و اى شایسته عفو و رحمت و اى شایسته تقوى و آمرزش از تو خواهم به حقّ این روزى که قرارش دادى براى مسلمانان عید و براى محمّد صلّى الله علیه و آله ذخیره و شرف و فزونى مقام که درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و درآورى مرا در هر خیرى که درآوردى در آن خیر محمّد و آل محمّد را و برونم آرى از هر بدى و شرّى که برون آوردى از آن محمّد و آل محمّد را - که درودهاى تو بر او و بر ایشان باد - خدایا از تو خواهم بهترین چیزى را که درخواست کردند از تو بندگان شایسته ات و پناه برم به تو از آنچه پناه بردند از آن بندگان خالص شده ات.
  آقا جون عیدتون مبارک. 
این هم یکصدوچهارده صلوات نثار چشمان بی مثالتون:

اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.  اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.  اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم. اَلّلــهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّـــدٍ وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم وَ فَرَجَــنَا بِـــهِم.ای خدای آسمان و زمین !
ما اگر بد کنیم ، تو را بنده های خوب بسیار است .
تو اگر مدارا نکنی ، ما را خدای دیگری کجاست ؟!

فطر چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد!
فطر سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است.
عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست.مهر قبولی انفاقهای به قصدقربت است .
پایان نامه دوره ی ایثار و گذشت است .
درود بر فطر فطرت ، سلام بر فطر ذکر و نیایش
تا ... رمضانی دیگر ...
و شب قدر و روزهای روزه ای دیگر ، تا که زنده باشد و که رخت به عالمی دیگر کشیده باشد،
ای خدای مهربان ! تنها تو می دانی.
http://i31.tinypic.com/k2b59t.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif http://i28.tinypic.com/aw6xeg.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/k2b59t.gif
عید زیبای فطر بر شما زیبا دلان هزاران هزار بارمبارک باد .
گل رز

شهاب


[ جمعه 88/6/27 ] [ 11:41 عصر ] [ ] [ نظر ]


امام حسن مجتبی(علیه السّلام) فرمودند
:

خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او
از یکدیگر پیشی گیرند .

وبلاگ

*توصیه های مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان

*تلاوت قرآن همراه با تأمل
دوستان سعی کنند در همه اوقات - به خصوص در ماه رمضان - تلاوت قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از زندگی‌تان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشید؛ هر چه ممکن است. تلاوت قرآن هم، با تأمل و تدبر اثر می‌بخشد. تلاوت عجله‌یی که همین طور انسان بخواند و برود و معانی را هم نفهمد یا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نیست؛ نه این که بی فایده باشد - بالأخره انسان همین که توجه دارد این کلام خداست، نفس این یک تعلق و یک رشته ارتباطی است و خود همین هم مغتنم است و نباید کسی را از این طور قرآن خواندن منع کرد. لیکن تلاوت قرآنی که مطلوب و مرغوب مأمورٌبه است، نیست. تلاوت قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، که به نظر ما می‌شود فهمید. اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آن چه را هم که بلد نیست، به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند؛ دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا می‌کند که با بیان دیگری حاصل نمی‌شود؛ بیشتر با تدبر حاصل می‌شود؛ این را تجربه کنید. لذا انسان بار اول وقتی مثلاً ده آیه مرتبط به هم را می‌خواند، یک احساس و یک اشتباه دارد؛ بار دوم، پنجم، دهم که همین را با توجه می‌خواند، انتباه(توجه) دیگری دارد؛ یعنی انسان انشراح ذهن پیدا می‌کند. هر چه انسان بیشتر انس و غور پیدا کند، بیشتر می‌فهمد؛ و ما به این احتیاج داریم.<\/h5>
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت، 17/07/1384.
*ضیافت خاصان پروردگار
در روایت داریم که درهای آسمان در ماه رمضان گشوده است؛ یعنی رابطه قلبی انسان با خدا در این ماه آسان‌تر از همیشه است. در روایت داریم که درهای بهشت در ماه رمضان گشوده است؛ یعنی به برکت روزه و توجه و خشوعی که لازمه روزه است، فرصت و توفیق کار نیک برای انسان وجود دارد. البته فرصت به معنای تحقق آنچه انسان از آن فرصت جستجو می‌کند، نیست؛ اراده و دنبال‌گیری و خواست و حرکت ما را لازم دارد. در هر حال این فرصت وجود دارد و ما می‌توانیم از آن بهره ببریم و استفاده کنیم.<\/h5>
حضرت آیة الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 20/08/1381.
*قطعه‌ای از بهشت
ما در طول سال و در مسیر طولانی حرکت خودمان در چالش با هواهای نفسانی، با گناهان، با فضاهای تاریکی که خودمان به دست خودمان به وجود می‌آوریم، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. گاهی انسان برای این که حال دعا پیدا کند، مشکل دارد؛ گاهی برای این که قطره اشکی بفشاند، مشکل دارد؛ چون راه دشوار است، به وسیله خلاف‌ها و گناه‌های خود احاطه می‌شویم؛ اما قطعه ماه رمضان، آن قطعه‌یی است که حرکت در آن قطعه آسان است؛ مثل این است که در این راه دشواری که می‌خواهید به محلی یا به شهری برسید، گاهی مجبورید پیاده راه را طی کنید؛ گاهی مجبورید از آب بگذرید؛<\/h5>
گاهی انسان برای این که حال دعا پیدا کند، مشکل دارد؛ گاهی برای این که قطره اشکی بفشاند، مشکل دارد؛ چون راه دشوار است، به وسیله خلاف‌ها و گناه‌های خود احاطه می‌شویم؛ اما قطعه ماه رمضان، آن قطعه‌یی است که حرکت در آن قطعه آسان است<\/h5>
گاهی مجبورید از باتلاق بگذرید؛ یک جا هم می‌رسید به فرودگاهی که هواپیمای مجهزی آماده است تا شما را بی دردسر و با خیال راحت و پس از طی مسیر طولانی به مقصد برساند. آغاز ماه رمضان، رسیدن به همین فرودگاه است. خدای متعال راه را در ماه رمضان هموار کرده است و فضا را در ماه رمضان، فضای خالی از معارض قرار داده است. این روزه‌یی که شما می‌گیرید، نفس و هواهای نفسانی را به زنجیر می‌کشد؛ این عبادت‌ها، این دعاها، این خشوع‌ها، این ذکرها و این لیلة القدر همان وسایل همواری است که شما را فرسنگ‌ها جلو می‌برد؛ راهی را که در طول سال و در ماه‌های دیگر گاهی یک متر یک متر باید طی کنیم، می‌توانیم اگر همت کنیم و اگر خودمان را برسانیم، در ماه رمضان این راه را فرسنگ فرسنگ طی کنیم؛ لذاست که شما می‌بینید اولیای خدا از مژده رسیدن ماه رمضان خرسند می‌شدند و از فراق ماه رمضان اشک‌هایشان سرازیر می‌شد. <\/h5>
بیانات حضرت آیة‌الله خامنه ای ، در خطبه‌های نماز عید سعید فطر، 24/08/1383.
*عروج و اعتلای روح
این، چیز کمی نیست که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) این ماه [رمضان] را ماه ضیافت الهی به حساب بیاورند. مگر ممکن است که انسان وارد سفره کریم بشود و از آن جا، محروم خارج بشود؟ مگر وارد نشوی. آن کسانی که وارد سفره غفران و رضوان و ضیافت الهی در این ماه نشوند، البته بی بهره خواهند ماند و واقعاً این محرومیت به معنای حقیقی است. «ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم». (عیون اخبار الرضا، ج1، ص230) محروم واقعی، آن کسی است که نتواند در ماه رمضان، غفران الهی را به دست بیاورد.
سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، به مناسبت عید سعید فطر، 07/02/1369.
*نوافل را بخوانید
ماه رمضان، ماهی است که می‌شود با تذکر و توجه در آن، به جبران کرده‌های ناپسند پرداخت. در «دعای ابو حمزه»، عبارتی بسیار تکان دهنده وجود دارد؛ که آن عبارت، این است: «واعلم انّک للرّاجی بموضع اجابةٍ و للملهوفین بمرصد اغاثةٍ و انّ فی اللّهف الی جودک و الرضا بقضائک عوضاً من منع الباخلین و مندوحةً عمّا فی ایدی المستأثرین و انّ الراحل الیک قریبُ المسافة و انک لا تحتجب عن خلقک الاّ ان تحجبهم الاعمال دونک.»(مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی) فرد دعا خوان و ثناگو، عرض می‌کند: «ای خدای من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می‌دانم اگر کسی به سوی تو بیاید، راه نزدیک است... .» <\/h5>
بیانات حضرت آیة‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 14/11/1373.
*کسانی که همهمه جهنم را نمی‌شنوند
این ماه [رمضان]، ماه ضیافت الهی است. پذیرایی خداوند از بندگان خود در این ماه - که یک پذیرایی معنوی است - عبارت است از گشودن درهای رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیری که بندگان در این ماه انجام می‌دهند. روزه ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است، که مایه تصفیه روح انسان و ایجاد زمینه طهارت قلبی روزه‌دار است.
این ماه [رمضان]، همچنین بهار قرآن است. انس با قرآن، معرفت اسلامی را در ذهن ما قوی‌تر و عمیق‌تر می‌کند. بدبختی جوامع اسلامی، به خاطر دوری از قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانی از مسلمانان که معانی قرآن را نمی‌فهمند و با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتی کسانی هم که زبان قرآن، زبان آنهاست و آن را می‌فهمند، به خاطر عدم تدبر در آیات قرآن، با حقایق قرآنی آشنات نمی‌شوند و انس نمی‌گیرند. می‌بنید که آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (سوره نساء، 141) – یعنی خداوند مؤمنین را زیر دست و زبون کفار قرار نداده است – در کشورهای عربی و به وسیله مردم عرب زبان در دنیا خوانده می‌شود، اما به آن عمل نمی‌گردد. در آیات قرآن، توجه و تنبه و تدبر [نمی‌کنند]؛ لذا کشورهای اسلامی عقب مانده‌اند.<\/h5>
بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 29/07/1384.
منبع: سایت تبیان


[ یکشنبه 88/6/15 ] [ 11:37 صبح ] [ ] [ نظر ]
درباره وبلاگ

بیاد شهدای گمنام!!! برای بچه های تفحص و برای آنهایی که به دنبال گمشده ی خود می گردند هیچ لحظه ای زیباتر از لحظه ی کشف پیکر شهید نیست. اما زیباتر از آن لحظه ای است که زیر نور آفتاب یا چراغ قوه پلاکی بدرخشد. در طلاییه وقتی زمین را می شکافتیم پیکر مطهر شهیدی نمایان شد که همراه او یک دفتر قطور اما کوچک بود ؛ شبیه دفتری که بیشتر مداحان از آن استفاده می کنند. برگ های دفتر به خاطر گل گرفتگی به هم چسبیده بود و باز نمی شد . آن را پاک کردم . به سختی بازش کردم بالای اولین صفحه اش نوشته بود: عمه بیا گمشده پیدا شده!
لینک دوستان
امکانات وب